De algemene voorwaarden die op onze contractformulieren en kortetermijnkaartjes zijn afgedrukt, zijn geldig op het moment van drukken. Voor onze actuele algemene voorwaarden, zie hieronder.

Verplichtingen van EuroParking

Terwijl uw voertuig   binnen onze parkeergarage geparkeerd staat , is uw voertuig verzekerd onder de EuroParking-verzekering (details op aanvraag verkrijgbaar). Europarking Alicante kan geen verantwoordelijkheid nemen en is niet aansprakelijk voor schade aan uw voertuig die niet per ongeluk direct op onze parkeerplaats ontstaat. Eventuele kleine schade die niet onmiddellijk bij het ophalen van uw voertuig ter waarde van € 300 wordt gemeld, zijn niet verantwoordelijk, tenzij onze bevindingen aantonen dat het is gebeurd terwijl uw auto onder onze hoede was. 

disclaimer: Europarking Alicante kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigde of verloren autohoezen. 

EuroParking is niet verplicht om verantwoordelijkheid te nemen voor schade of diefstal van accessoires en items die niet aan het voertuig zijn bevestigd. Dit bevat:-

 • Diefstal van autoradio / CD Cover / Voorpaneel
 • Diefstal van mobiele telefoons / navigatieapparatuur
 • Diefstal van voertuigdocumenten of identiteitsdocumenten
 • Diefstal van persoonlijke bezittingen zoals kleding, tassen of andere voorwerpen die klanten in het voertuig hebben achtergelaten, zoals (zonnebrillen) of geld / munten
 • EuroParking vereist alleen de voertuigsleutel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele andere sleutels of sleutelhangers

EuroParking is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door slijtage, schade buiten de faciliteiten van EuroParking, mechanische fouten, ontlading van de batterij, glasschade of steenslag. EuroParking start voertuigen en laadt batterijen indien nodig op, maar is niet verantwoordelijk als hierdoor verdere fouten optreden. Als de klant niet wil dat zijn voertuig wordt gestart, moet dit schriftelijk worden aangevraagd voordat hij wordt afgezet.

Andere diensten

Op verzoek van de klant kan EUROPARKING een reparatieservice voor het voertuig beheren via een vertrouwde reparatiewerkplaats, en de revisie in een ITV-centrum beheren, evenals de nodige reparaties in het geval dat de inspectie ongunstig is.

De kosten van deze procedures worden volgens afspraak naast de prijs van de aanbetaling betaald.

De prijs van reparaties in de werkplaats moet worden overeengekomen volgens het budget en wordt rechtstreeks aan de werkplaats betaald.

EUROPARKING is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de herstellingen.

Verplichtingen van de gebruiker

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om niet-bevestigde items en accessoires te verwijderen, zoals radiopanelen, mobiele telefoons, tassen voor Nav-techapparatuur enz.
 • De klant moet ervoor zorgen dat het voertuig wordt afgezet op het door de klant en EuroParking overeengekomen tijdstip. Als de klant zijn voertuig niet op het aangegeven tijdstip aflevert, kan dit ertoe leiden dat de klant extra kosten moet betalen.
 • De klant moet EuroParking binnen 48 uur na elke verlenging van zijn oorspronkelijke boeking op de hoogte brengen.
 • De klant is aansprakelijk voor extra dagen bovenop de oorspronkelijke boeking en moet betalen bij het ophalen van zijn voertuig
 • De klant moet EuroParking de voertuigcode verstrekken. EuroParking vereist alleen de voertuigsleutel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere sleutels of sleutelhangers. Als andere sleutels / sleutelhangers worden gegeven, kan het personeel van EuroParking deze verwijderen en in het voertuig van de klant plaatsen.
 • De klant moet EuroParking voorzien van alle relevante papieren voor het voertuig, inclusief autoregistratiedocumenten, verzekeringspolis met betalingsbewijs en een geldig ITV-certificaat. Zonder dit papierwerk kan EuroParking niet aansprakelijk worden gesteld voor boetes of extra kosten. EuroParking is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van voertuigdocumenten.
 • We zullen de auto van de klant afleveren op het toegewezen afhaalpunt (alleen houders van een Meet & Greet-contract), daarom is het de verantwoordelijkheid van de klant om de voertuigverzekering en ITV op datum te handhaven (Opmerking: EuroParking kan de ITV voor klanten uitvoeren op verzoek) .
 • Wanneer een EuroParking-personeelslid uw voertuig bestuurt, is het voertuig wettelijk gedekt door de persoonlijke verzekering van het voertuig en is de eigenaar van het voertuig aansprakelijk voor eventuele claims. De verzekering van EuroParking dekt het voertuig niet buiten de faciliteiten van EuroParking, noch dekt het de schade die het voertuig aan andere voertuigen, mensen of objecten kan veroorzaken.
 • De klant is als enige aansprakelijk jegens zowel EuroParking als alle andere klanten voor juridische kosten en schade veroorzaakt door hun incompetentie tijdens het besturen van hun voertuig binnen het terrein van EuroParking.
 • Als de klant niet de eigenaar van het voertuig is, blijven eventuele juridische kosten en schadevergoedingen de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig (tenzij de schade is opgetreden terwijl een vertegenwoordiger van EuroParking de leiding had over het voertuig binnen de parkeerfaciliteiten , buiten de parkeerfaciliteiten vallen EuroParking-medewerkers onder de voertuigverzekering van de klant)
 • De klant moet een reservesleutel of sleutelcode hebben als het origineel verloren gaat.
 • Als uw schadedocument niet in uw auto zit, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade, dit geldt voor contractklanten.
 • Alle voertuigen moeten een geldige ITV, in datum belasting en verzekering hebben terwijl ze onder EuroParking staan,
 • Buitenlandse voertuigen moeten het equivalent hebben van een ITV op datum en het voertuig moet worden belast terwijl het in de zorg voor Europarking is.

Rechten van parkeerhouders

De eigenaar van de parkeerfaciliteiten (EuroParking) heeft het recht van retentie van het voertuig als zekerheid voor elke uitstaande betaling verschuldigd aan EuroParking in overeenstemming met de wet die parkeercontracten voor voertuigen regelt (LAW 40/2002 van 14 november 2002).

Niet-betaling van 24 maandelijkse huurgelden betekent dat de klant het voertuig achterlaat, en EUROPARKING is in een dergelijk geval gemachtigd door middel van deze clausule om het uit zijn faciliteiten te verwijderen, er vrijelijk over te beschikken en zelfs om het te slopen, ongeacht uw recht om onbetaalde maandelijkse betalingen te vorderen.

Boekingen Na 1 Uur ’s Nachts en ’s Ochtendsvroeg

Meet & Greet boekingen (Drop-Offs) vóór 06:00 uur ’s ochtends (Early Birds) worden belast met minimaal 20,00€ (per boeking). Meet & Greet boekingen (Pick-Ups) ná 01:00 uur ’s nachts worden standaard uitgevoerd met onze Shuttlebus.

Annulering en terugbetaling

 • Voor alle parkeerreserveringen moet EuroParking schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een annulering of telefonisch contact opnemen met 0034 965040315 of 0034 615374404. Annuleringen die minimaal 48 uur na aankomst op EuroParking worden ontvangen, krijgen een restitutie verminderd met 5 € annuleringskosten.
 • EuroParking behoudt zich het recht voor om boekingen te annuleren of te beperken. Alle services zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
 • Klanten hebben het recht om contracten binnen 15 dagen na de ingangsdatum op te zeggen en zullen een volledige terugbetaling ontvangen verminderd met het aantal dagen dat is geparkeerd bij EuroParking en 5 € annuleringskosten. Er wordt geen restitutie verleend als een contract na 15 dagen wordt geannuleerd.

Kosten

 • Er wordt 10 € late kosten in rekening gebracht binnen het tijdsbestek van 24 uur voor aankomst of vertrek van de klant en 20 € wordt in rekening gebracht wanneer de klant onaangekondigd aankomt of vertrekt.
 • Alle parkeertarieven moeten aan het begin van elk contract worden betaald.
 • Andere diensten kunnen worden betaald op een overeengekomen datum met EuroParking.

Aansprakelijkheid 

Europarking Alicante kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade aan de buitenkant van de auto, of voor een veronderstelde teveel aan kilometers of verlies van brandstof door de klant, zonder door de klant geleverd bewijsmateriaal in de vorm van digitale foto’s met datum en tijd van kilometerstand, brandstofniveaus en/of (gebrek aan) schade aan de buitenkant van de auto op het moment van ophalen. Ook kan een veronderstelde afwezigheid van bezittingen in de auto bij aflevering aan de klant door Europarking Alicante nooit in behandeling worden genomen zonder voorafgaand bewijs in de vorm van digitale foto’s (met datum en tijd van de aflevering van de auto door de klant).

 • Autoclaims kunnen niet in aanmerking worden genomen, tenzij deze zijn gemeld vóór vertrek uit de parkeergarage of voorafgaand aan het ophalen
 • Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies of schade, tenzij bewezen is door de nalatigheid van EuroParking.
 • Geen aansprakelijkheid voor eventuele schade wordt aanvaard wanneer de klant het bevestigingsformulier niet bij zich draagt ​​en bij de e-mail naar Europarking heeft gestuurd.
 • EuroParking is niet aansprakelijk voor autoverhuur in geval van diefstal of schade aan de auto’s van de klant.
 • De verzekering van EuroParking dekt geen auto met een verlopen contract.
 • Als een medewerker onderweg een ongeluk heeft, betaalt EuroParking maximaal 300 € aan eigen risico.
 • Als de auto van een klant niet wegwaardig is of een fout heeft die een ongeval veroorzaakt, is Euro Parking niet aansprakelijk.
 • EuroParking voert geen schade-inspecties uit aan de binnenkant van een auto, daarom is EuroParking niet aansprakelijk voor interne objecten.
 • EuroParking is niet aansprakelijk voor schade aan glas of glas van buitenspiegels of banden.
 • EuroParking dekt geen schade die kan worden veroorzaakt door knaagdieren of andere dieren.

 

Actie van God

Onder overmacht wordt verstaan ​​alle omstandigheden buiten de controle van EuroParking waarvan de aard zodanig is dat redelijkerwijs niet aan EuroParking kan worden gevraagd (niet-toerekenbare tekortkomingen in de naleving). Gods daden omvatten ook: oorlog, rellen en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkades, boycots, natuurrampen, epidemieën, tekort aan basismaterialen, belemmeringen en verstoring van transport, storingen in ons bedrijf, import- en exportbeperkingen of -verboden, hinder als gevolg van maatregelen, wetgeving of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids) autoriteiten. Als EuroParking niet in staat is zijn plicht om vrij te geven, of dit niet adequaat of tijdig kan uitvoeren vanwege overmacht, te vervullen, heeft EuroParking het recht om de overeenkomst of het deel daarvan dat niet is nagekomen te beschouwen, als nietig verklaard, of om het voor een bepaalde of onbepaalde periode op te schorten, waarbij EuroParking kan kiezen welke. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding van EuroParking in geval van overmacht.

Privacy

 • Betalingsinformatie die aan EuroParking wordt gegeven, wordt alleen door EuroParking gebruikt en wordt onder geen enkele omstandigheid aan een andere organisatie verstrekt.
 • Ons NIE-nummer is x4783094Z
 • Deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.